δογγέριος


δογγέριος
Η μεσαία από τις τρεις υποπεριόδους (υποδιαπλάσεις) στις οποίες διακρίνεται η ιουράσια περίοδος. Τοποθετείται ανάμεσα στη λιάσιο και στην πάλμιο, με αφετηρία πριν από 130 εκατ. έτη και διάρκεια περίπου 15 εκατ. έτη. Χωρίζεται σε τρεις εποχές (σειρές), την κατώτερη, τη μέση και την ανώτερη, και σε τέσσερις ηλικίες (βαθμίδες), την ααλένιο, τη βαγιόσιο, τη βαθόνιο και την καλόβιο. Στην Ελλάδα στρώματα της δ. υποπεριόδου (κονδυλώδεις ασβεστόλιθοι, σχιστολιθικά πετρώματα και τεφροί αμμωνιτοφόροι) έχουν εντοπιστεί στη ζώνη μεταξύ του Ιονίου πελάγους και της Αδριατικής.

Dictionary of Greek. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.